Behandlinger

BEHANDLINGER

FODBEHANDLING

FODBEHANDLING


Alle behandlinger starter med et dejligt fodbad, hvorefter neglene bliver klippet og det hårde hud og eventuelle ligtorne fjernes. Der sluttes af med at fødderne bliver smurt ind i creme og får en let gang massage. Under behandlingen gives der relevant vejledning omkring egenomsorg, fod øvelser og fodtøj, samt der kan fremstilles små aflastninger efter behov. Har man et enkelt problem, eksempelvis en ligtorn, kan man sagtens nøjes med at få behandlet denne.


Alle fodbehandlinger starter med et fodbad, hvorefter neglene klippes og det hårde hud og eventuelle ligtorne fjernes.


Der sluttes af med at fødder smøres ind i creme.


Undervejs i behandlingen gives der relevant vejledning omkring egenomsorg, fodøvelser og fodtøj.


Hvis der er behov kan der fremstilles små straksaflastninger.


Har man kun et lille problem, kan dette også sagtens lade sig gøre.

ORTONYXI

- også kaldet bøjlebehandling

ORTONYXI

Bøjlebehandling


Har man problemer med at neglene gror ned i siderne og giver gener, har man mulighed for at få sat en bøjle på.

Dette ydes der tilskud til ved lægehenvisning.

Har man problemer med at neglene gror ned i siderne og giver gener/betændelse, har man mulighed for at få sat bøjler på.


Her i klinikken bruges både metalbøjler og plastikbøjler.


Dette ydes der tilskud til ved lægehenvisning.

STATUS

STATUS


Som et led i de statsautoriserede Fodterapeuters overenskomst med Danske Regioner, skal der årligt laves en fodstatus på diabetikere - dette er tilskudsberettiget for diabetikere.

Dette tilbydes til alle, dog uden tilskud, for at få et indblik i hvordan fødderne har det

- er der ledstivhed, puls, nervebetændelse etc.

Som et led i de statsautoriserede fodterapeuters overenskomst med Danske Regioner, skal der årligt laves en fodstatus på diabetikere.


Denne status er tilskudsberettiget for diabetikere.


En status tilbydes dog alle, der har interesse, dog uden tilskudsmulighed. Dette for at få et indblik i hvilken tiltand føddern er i - er der ledstivhed, puls, føleforstyrrelser etc.